Сервісний центр VPSGroup ремонт комп'ютерної техніки, заправка картриджів, ремонт оргтехніки, Київ, Виставковий центр, Васильківська, 55

Глобальний каталог і його роль в Active Directory.

Крім п'яти ролей FSMO в Active Directory cуществует ще шоста роль контролера домену - глобальний каталог (Global catalog, GC). На відміну від FSMO роль глобального каталогу може мати будь-який контролер в домені, тобто вона не вимагає унікальності сервера в межах домену або лісу. Тим не менш, глобальна каталог - найважливіша з практичної точки зору роль контролера домену.І ось чому.

Глобальний каталог є контролером домену, який зберігає копії всіх об'єктів Active Directory в лісі. У ньому зберігається повна копія всіх об'єктів каталогу свого домену та часткова копія всіх об'єктів всіх інших доменів лісу. Таким чином, глобальний каталог дозволяє користувачам і додаткам знаходити об'єкти в будь-якому домені поточного лісу за допомогою пошуку атрибутів, включених в глобальний каталог.

Глобальний каталог містить основний, але неповний набір атрибутів (Partial Attribute Set, PAT) для кожного об'єкта лісу в кожному домені. Дані GC отримує з усіх розділів каталогу доменів в лісі, вони копіюються з використанням стандартного процесу реплікації служби AD. Чи буде атрибут скопійований в глобальний каталог визначається схемою.При необхідності можна настроїти додаткові атрибути, які будуть реплицироваться в GC, використовуючи оснащення Схема Active Directory (Active Directory Schema). Щоб додати атрибут в глобальний каталог, треба вибрати опцію Копіювати цей атрибут в глобальний каталог (Replicate This Attribute To The Global catalog) на самому атрибуті.В результаті значення параметра атрибуту isMemberOfPartialAttributeSet буде встановлено на true (істина).

Як дізнатися, де знаходиться глобальний каталог? Для поточного домену досить просто набрати в командному рядку:

dsquery server -isgc

В результаті ми отримаємо список DN серверів глобального каталогу, наприклад: «CN = SRV1, CN = Servers, CN = Default-First-Site- Name, CN = Sites, CN = Configuration, DC = contoso, DC = com »Команду dsquery server також можна використовувати для пошуку серверів GC в конкретному домені, ліс або сайті.Наприклад:

dsquery server -domain contoso.com -isgc - шукаємо сервери глобального каталогу в домені contoso.com;
dsquery server -forest -isgc - пошук серверів GC в усьому лісі;
dsquery server -site Default-First-Site-Name - пошук по сайту Default-First-Site-Name.

Майте на увазі, що для пошуку глобального каталогу по сайту потрібно знати повне ім'я сайту і не можна використовувати символи підстановки.

Як відбувається розміщення глобального каталогу? Перший сервер GC створюється автоматично на першому контролері домену в лісі при установці доменних служб Active Directory. У разі одного сайту, нехай навіть і містить кілька доменів, одного сервера глобального каталогу зазвичай досить для обробки запитів і входів в Active Directory.У середовищі з кількома сайтами, для оптимізації продуктивності мережі варто розглянути можливість додавання серверів GC в для забезпечення швидкої відповіді на пошукові запити і швидкого входу в систему. Також на кожному сайті AD, де передбачається встановити Exchange, повинен бути в наявності хоча б один сервер глобального каталогу.

Додаткові контролери домену можна призначити як GC, вибираючи опцію Глобальний каталог (Global catalog) в оснащенні адміністрування Сайти та служби Active Directory (Active Directory Sites And Services).Сервер глобального каталогу використовується в наступних ситуаціях:

  • Пошук об'єктів

Для доступу до об'єктів Active Directory використовує протокол полегшеного доступу до каталогів (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP).Запити пошуку LDAP можуть бути відправлені й отримані службою каталогів AD по порту 389 (порт LDAP за замовчуванням) і по порту 3268 (порт GC).

Коли запит пошуку відправляється на порт 389, пошук здійснюється в розділі каталогу одного домену. Якщо об'єкт не знаходиться в поточному домені, контролер домену пересилає запит на контролер домену в домені, зазначений в Розрізняють імені об'єкта (distinguished name, DN).

Примітка. DN об'єкта - це атрибут кожного об'єкта, що представляє його ім'я і місце розташування в лісі AD, наприклад "CN = Mike, OU = users, DC = contoso, DC = com".

Якщо ж запит пошуку відправляється на порт 3268, то опитуються всі розділи каталогу в лісі, тобто пошук обробляється сервером глобального каталогу.Оскільки глобальний каталог містить повний список всіх об'єктів лісу, сервер GC може відповісти на будь-який запит без необхідності передавати його іншому контролеру домену. До речі, тільки сервери глобального каталогу можуть отримувати запити LDAP через порт 3268.

Таким чином, якщо користувач виконує пошук будь-якого об'єкта, вказавши в запиті параметр «Весь каталог», даний запит перенаправляється на порт 3268 і відправляється для дозволу на сервер GC.Якщо ж з яких-небудь причин в домені немає сервера GC, користувачі і додатки не зможуть виконувати пошук в лісі. Також варто відзначити, що глобальний каталог містить всі права доступу для кожного об'єкта і атрибуту, і якщо ви шукаєте об'єкт, доступ до якого у вас немає доступу, ви його не побачите в списку результатів пошуку.Відповідно, користувачі можуть знайти тільки ті об'єкти, для яких їм надано доступ.

  • Перевірка автентичності

Крім функції пошуку в МультиДоменні лісі, сервер GC грає роль джерела аутентифікації під час входу користувача в домен. Сервер глобального каталогу дозволяє ім'я користувача в тому випадку, якщо контролер домену, який перевіряє справжність, не має відомостей про обліковий запис цього користувача.Іншими словами, якщо обліковий запис користувача знаходиться в одному домені, але сам користувач входить в систему з комп'ютера, розташованого в іншому домені, контролер домену не cможет знайти обліковий запис користувача і для того, щоб завершити процес входу в систему, він повинен зв'язатися з сервером глобального каталогу.

  • Перевірка членства в універсальних групах в МультиДоменні середовищі

В процесі перевірки контролер домену перевіряє справжність користувача, після чого користувач отримує дані авторизації для доступу до ресурсів. Для надання цих даних контролер домену витягує ідентифікатори безпеки (SID) для всіх груп безпеки, членом яких є користувач і додає ці ідентифікатори в маркер доступу користувача.Оскільки універсальні групи можуть містити облікові записи користувачів і груп з будь-якого домену в лісі, групове членство в них може бути дозволено тільки тим контролером домену, який має інформацію каталогу на рівні лісу, тобто сервером GC. Наприклад, користувач в лісі з декількома доменами підключається до домену, в якому дозволені універсальні групи.У цьому випадку контролер домену, для отримання членства в універсальних групах, повинен зв'язатися з сервером глобального каталогу. Якщо користувач вже підключався до даного домену і сервер глобального каталогу недоступний, то клієнтський комп'ютер користувача може використовувати для входу кешированниє облікові дані.Але якщо сервер глобального каталогу недоступний при вході користувача в домен, в якому використовуються універсальні групи і користувач жодного разу не підключався до даного домену, увійти в домен він не зможе (тільки локально в систему). Виняток становить обліковий запис доменного адміністратора, він завжди може входити в домен, навіть якщо сервер GC недоступний.

Примітка. Якщо в складі лісу знаходиться тільки один домен, то при вході в систему немає необхідності отримувати в глобальному каталозі членство в універсальних групах. Це обумовлено тим, що AD виявляє відсутність в лісі інших доменів і запобігає відправлення глобального каталогу запиту на ці відомості.

  • Перевірка посилань на об'єкти всередині лісу

Контролери домену використовують глобальний каталог для підтвердження посилань на об'єкти інших доменів в лісі. Тобто, якщо контролер домену містить об'єкт з атрибутом, який містить посилання на об'єкт в іншому домені, то контролер домену перевіряє посилання, встановлюючи зв'язок з сервером глобального каталогу.

  • Пошук в адресній книзі Exchange

Коли користувачі в своєму поштовому клієнті хочуть знайти людину в межах своєї організації, як правило вони виконують пошук через глобальну адресну книгу ( global address list, GAL). GAL - це список, який Exchange створює в результаті виконання запиту LDAP на пошук усіх об'єктів, які отримують пошту - користувачів, контакти і групи.Коли користувач намагається відкрити в Microsoft Outlook адресну книгу, або пише повідомлення і вводить ім'я або адресу в полі «Кому», Outlook використовує сервер глобального каталогу, вказаний сервером Exchange. Для пошуку серверів глобального каталогу, поштові сервера Exchange використовують Active Directory і DNS.

Підіб'ємо підсумок: За відсутності доступу до сервера глобального каталогу користувачі не зможуть увійти в систему, а поштовий сервер Exchange не зможе відправляти і приймати пошту. Ось саме тому глобальний каталог і є найважливішою роллю контролера домену, без якої функціонування Active Directory практично неможливо..